09:30 Ontvangst en registratie
10:00 Welkom / Hans van Velzen – Directeur Bibliotheek Amsterdam
Bekijk de volledige presentatie
10:05 Marlies / Jeroen / Leo / Rob (organisatie 23 DDD) 

Bekijk de volledige presentatie

(Marlies) (Jeroen) (Leo) (Rob)
10:15 Verschuivende wereldbeelden / Hans van Driel, Universiteit van Tilburg, vice-decaan onderwijs
“We zien een verschuiving van samenleving 1.0 naar een samenleven 3.0. Parallel hieraan constateren we een verschuiving van een schriftcultutuur naar een digitale cultuur. Beide verschuivingen hebben met elkaar van doen en beinvloeden fundamenteel alle terreinen van ons samenzijn. Ik richt me met name op het onderwijs en de bibliotheek.” 

Presentatie

Bekijk de volledige presentatie Verschuivende wereldbeelden

10:45 Whodunnit? – I did it! / Saskia Dellevoet, Bibliotheek Midden-Brabant- mediacoach en redacteur
“Niet eerder was een bibliotheekbezoek voorgezet onderwijs zo meeslepend. De kracht: cocreatie, 23dingen, interactie, eigentijds. Ervaar de succesfactoren van het concept van Whodunnit! (Waren ze maar altijd zo betrokken en actief bezig- reactie vakgroepleider Nederlands 2 College 2009).” 

Presentatie

Bekijk de volledige presentatie Whodunnit?

11:05 10 Haagse Dingen / Judith Heykers, Bibliotheek Den Haag, programmaleider mediawijsheid
“Omdat 23 dingen voor onze baliemedewerkers te diepgaand is, hebben collega Ed Hofschreuder (bibliothecaris en mediacoach bibliotheekvestiging Moerwijk) en ik een verkorte versie gemaakt, namelijk de 10 Haagse dingen.Graag vertellen we u over de aanpak en onze eerste ervaringen.” 

Presentatie

Bekijk de volledige presentatie 10 Haagse dingen

11:25 Biebblog / Lourenza Vroomen, Bibliotheek Vlissingen ‘t Spui, medewerker Advies
“Mijn presentatie gaat over onze Biebblog. Dit is een weblog die bijgehouden wordt door verschillende medewerkers van bibliotheek Vlissingen. Biebblog is opgezet om op een andere manier in contact te komen met bewoners van de gemeente Vlissingen. Zij kunnen reageren op de berichten en suggesties geven voor verbetering van onze dienstverlening. Biebblog is opgezet met de hoop dat het in de toekomst een platform wordt waarop klanten en medewerkers van de bibliotheek elkaar ontmoeten en inspireren.” 

Presentatie

Bekijk de volledige presentatie www.biebblog.nl

11:45 Samba krakers / Rianne van Eijnatten, Samenwerkende Bibliotheken Achterhoek
“In de Achterhoek hebben we een manier gevonden om medewerkers permanent bij te scholen op het gebied van digitale media: via een besloten groepshyves-pagina (Sambamedia.hyves.nl) doen zij mee aan een krakercompetitie, waarbij zij elke maand een aantal krakervragen voorgelegd krijgen over actuele onderwerpen. Het zijn vragen die gesteld zouden kunnen worden in de bibliotheek en waarbij de kennis van digitale bronnen getoetst wordt.” 

Presentatie

Bekijk de volledige presentatie SambaMedia

12:05 Facebook voor bibliotheken / Ilse Depré (Bibnet) en Eva Simon (Bibliotheekschool Gent)

Eva Simon

Ilse Depré

(Eva) (Eva) (Ilse) (Ilse)
“In het najaar zette de Vlaamse Bibliotheekweek Facebook centraal via een fanpagina en een hieraan verbonden wedstrijd, waardoor heel wat extra bibliotheken de weg naar dit sociale netwerk vonden. Een voor deze gelegenheid samengestelde ‘Facebook-inspiratiegids’ bleek hierbij een handig hulpmiddel. Eind vorig jaar werden de beste blogs, websites, Facebookpagina’s en andere sociale tools die bibliotheken inzetten in hun digitale publiekswerking in de kijker gezet tijdens de eerste Vlaamse Bib Web Awards.” 

Presentatie

Bekijk de volledige presentatie Facebook voor bibliotheken

12:30 PAUZE
In de foyer is er tijdens de lunch gelegenheid om aan te schuiven bij de volgende presentaties:
Hoe krijg je iedereen over de eindstreep? / Monique Kromhout en Walter de Gouw, Bibliotheek Katwijk
(Monique) (Walter)
“Bibliotheek Katwijk heeft alle cursisten van 23 Dingen over de eindstreep weten te krijgen met behulp van het unieke concept.” 

Presentatie

De Boekendeler / Maartje van Sluis, Willemijn Schaapman en Hinke Wiersma, Bibliotheken Midden-Fryslân
(Maartje) (Willemijn) (Hinke)
“Op De Boekendeler staan elke week nieuwe recensies over interessante, leuke, leerzame of ontroerende boeken die door medewerkers van Bibliotheken Midden Fryslân gelezen zijn en dit boek graag aanbevelen. Naast deze boekbesprekingen bevat De Boekendeler ook verwijzingen naar online boekenclubs, websites met informatie over romans met bepaalde onderwerpen of genres en nog veel meer.”
13:30 The A-team, frietinnovatie en sociale media / Barry Spooren, Incubate, fondsenwerving en productie van conferenties
“Wat hebben het A-team en een frietje kapsalon te maken met sociale media en openheid? In mijn presentatie zal ik proberen dat uit te leggen. Met Incubate Festival proberen we op een zo open mogelijke manier te communiceren met iedereen die geïnteresseerd is, deze mensen proberen we zoveel mogelijk te betrekken bij de organisatie van het festival. In 2009 maakten we bijvoorbeeld ons hele businessmodel open source, zie www.socialfestivalmodel.org. Dat maakt een organisatie erg kwetsbaar, dus waarom zou je dat in hemelsnaam doen? Op 7 juni zal ik hier antwoord op geven.” 

Presentatie

Bekijk de volledige presentatie The A-team …

14:00 De Happe.ning en wat daarna kwam / Jeroen de Boer, Bibliotheken Midden-Fryslân, coördinator muziek
“In november 2010 organiseerden we in de Openbare Bibliotheek Leeuwarden de Bibliotheek 2.0 Happe.ning, met als thema streaming muziek. Los van het feit dat het een succesvol event was, mede dankzij 2.0 functionaliteiten als Twitter en een live videostream, zijn er een aantal tastbare ‘Dingen’ uit naar voren gekomen waarover ik jullie graag iets vertel.” 

Presentatie

Bekijk de volledige presentatie Happe.ning #5 … en wat volgde

14:20 Richtlijn voor Twitter @bieblekijssel / Els van Staveren, Bibliotheek Lek & IJssel, programmamanager
“Als bibliotheek zijn wij spontaan begonnen met twitteren. Dit bleek weliswaar leuk te zijn, maar te weinig gestructureerd en te veel afhankelijk van personen. Inmiddels is er een project gemaakt om twitter in de organisatie beter neer te zetten en we hebben een richtlijn ontwikkeld en do’s en don’ts t.a.v. twitteren. Waarom, voor wie, waarover, hoe vaak twitteren wij; wie volgen we en door wie willen we gevolgd worden?” 

Presentatie

Bekijk de volledige presentatie Richtlijn voor Twitter @bieblekijssel

14:40 ‘Welkom in Bruisend Zuid’ / Valentina Pentury, Bibliotheek Amsterdam, Medewerker Informatie Dienstverlening/Educatie en Mediacoach
“In het kader van de door mij gevolgde filmcursus bij NovaLocal, ontwikkelden wij een videofilm waarin de vier bibliotheekvestigingen in Amsterdam Zuid in in beeld brengen. Ik ga vertellen over de tostandkoming en realisatie van deze videoproductie op YouTube.” 

Presentatie

Bekijk de volledige presentatie Welkom in Bruisend Zuid

15:00 De bibliotheek IS een sociaal medium / Luc Pruijn, Bibliotheek Dommeldal, directeur
“De cursus 23 dingen vindt in Bibliotheek Dommeldal op diverse terreinen een vervolg. In communicate met publiek en in diverse producten voor publiek. In de interne communicatie binnen de bibliotheek. Maar vooral in het toekomstig inhoudelijk beleid. De bibliotheek gebruikt sociale media, de bibliotheek is een sociaal medium en de bibliotheek gedraagt zich als een sociaal medium.” 

Presentatie

Bekijk de volledige presentatie De bibliotheek IS een sociaal medium

15:20 Web 2.0 Dingen / Edo Postma, Probiblio, Adviseur Bibliotheken
“Tijdens het uitvoeren van 23Dingen wordt regelmatig door deelnemers geschreven dat er een 23Dingen voor algemeen publiek moet komen. Maar dat is niet zo makkelijk als het lijkt, want is de 23Dingen methode wel geschikt voor losse groepen? ProBiblio, Biblioservice Gelderland en de OBD hebben samen met de bibliotheek Rivierenland de stoute schoenen aangetrokken en  www.20dingen.nl gelanceerd. De site is bestemd voor een wat ouder publiek dat behoefte heeft aan stap-voor-stap handleidingen bij bekende web 2.0 sites als Google, Picasa, Youtube, Twitter en…. Om thuis te gebruiken, maar ook als basis voor een workshop in de bibliotheek.” 

Presentatie

Bekijk de volledige presentatie Web 2.0 dingen /Factsheet 2.0 dingen

15:40 Stelling met de zaal 

Bekijk de volledige presentatie

16:00 Afsluiting en borrel